Бизнес план на ресторанта

Бизнес план на ресторанта: https://dayummy.com/en/store/page/statii/


Кратко резюме с основни насоки


Тук е нужно да дадете едно вълнуващо въведение на Вашия ресторантьорски бизнес. Не забравяйте, че читателят ви е потенциален инвеститор и трябва да му задържите вниманието. Започнете, като предоставите на читателя необходимата информация, като например името, местоположението и вида на новия ресторант. Ще дадете информация и за това в какво ще специализира вашият бизнес. За почивка и хапване през уикенда ли ще бъде?


Трябва да напишете какво прави ресторанта ви специален като вземете предвид и масовата конкуренция. В малкия си бизнес план на ресторанта обяснете защо сте най-подходящи с начинанието си в ресторантьорския бизнес. Говорете за някакъв опит в ресторантьорството, например кулинарен опит.


Човек, който няма някакъв предишен опит в ресторантьорството, може да се чуди какво да напише в своя бизнес-плана. Ето какво:


Не се притеснявайте, защото дори при липса на опит, все пак можете да обедите потенциалния ви инвеститор, че все пак сте идеалният човек за ресторантьорски бизнес.


В краткото резюме с насоките на бизнес-плана, трябва да разкажете за някакво проучване на пазара, което може да сте правили, за да намерите пазарната ниша. Трябва да дадете анализ на предимствата за ресторанта от географското положение и демографията на потенциалните клиенти.


Трябва да представите отговорния екип, който ще се занимава с ресторанта. Могат да се кажат имена на хора, които считате за потенциален персонал. Включете техния опит: защо стават за дадената позиция и за какво отговарят. В бизнес-плана ви, трябва да дадете прогнозите за финансирането и печалбите.

Продукт


Важните точки, които трябва да включите в този Раздел на бизнес-плана – е „Менюто“ и „Обстановката“ на ресторанта ви. Едно от жизненоважните неща на бизнес-плана е да ви помогне да дадете достатъчна информация на читателя, така че да си представи ресторанта ви. В това кратко изложение на бизнес-плана, ще ви дадем какво трябва да добавите точно даже и в Раздел „Продукт” от бизнес-плана за ресторант за бързо хранене.


Как да помогнете на някого да си представи ресторанта ви? Хватката е да ползвате много описателни думи и да давате подробности, толкова ярко, колкото е възможно.


В ''Менюто'' трябва да идентифицирате основния продукт във вашия ресторант и да посочите описанието на този продукт. Ударението пада върху това да определите някаква уникална техника, която ще ползвате или може да сте намерили, за да добавяте стойност към ястието, така че заради този артикул клиентите ви да продължават да се връщат отново.


Колко време сте експериментирали с рецептата и техниките, за да стане това водещо ястие съвършено ? Добавете тази информация в този Раздел на бизнес-плана, за да помогнете на потенциалния си инвеститор да схване ясно картинката за това колко е добър този артикул, така че да е сигурно, че клиентите го харесват и продължават да се връщат отново за този водещ продукт.


Друг трик е да се обясни как екипът ви ще се справи с лекота с работата, без да се губи от качеството и отличния вкус, на които сте разчитали, за да продължават тези клиенти да идват за още.

С какво меню ще започнете първоначално?


Естествено, трябва да започнете с ограничено меню и да го увеличавате в течение на времето. Определете какво ще присъства в ограниченото ви меню. Какво ще предлагате като основни ястия, предястия, гарнитури и сосове? В крайна сметка кое е най-важното? Трябва да обещаете на читателя, че няма да сервирате нищо светско или обикновено. Намерете всичко, което ще направи Вашето меню уникално и толкова оригинално, колкото е възможно.

Какво ще кажете за обстановката на ресторанта ви?


Във всеки ресторант трябва да има настроение за вечеря. Определете как ресторантът ви ще предлага перфектна обстановка, за да сте сигурни, че клиентите се наслаждават не само на това, което е в менюто, но и там, където се наслаждават на храната си.

И така, какво прави обстановката на един ресторант?


Определете броя и видовете маси. Опишете покривките за масите, декора, столовете и цялата мебелировка и определете всеки един от тези елементи какво въздействие ще постигне.

Анализ на пазара


От решаващо значение за всяко бизнес начинание е да сте сигурни, че всеки човек ще намери достатъчно информация от възможно най-многоизточници. Главната цел, като се прави анализ на пазара, е да се определят клиентите.

И така, какво представлява „Анализ на пазар“?


Трябва да откриете целевия пазар за ресторанта ви. Какво има в съседство, което ще осигурява смесицата от клиенти, които са ви нужни? Как самото ви място ще води клиентите, например хора, които пътуват до и от работните си места? Определете дейностите, които могат да се случват около ресторанта ви, които биха водили потенциални клиенти. Кажете на читателя как сте получили отзиви на идеята за ресторанта ви. Провеждахте ли проучване, за да научите реакцията на хората за концепцията за ресторанта ви? Обяснете как проведохте проучването и колко хора са дали отзиви. Дайте въпросите, които са били включени в проучването, и по възможност таблица с резултати от него.

Профил на клиентите


Обяснете как мястото, което сте избрали за ресторанта е най-удачно за продуктите, които ще сервирате. Дайте информация за демографията на населението наоколо. Кои са характеристиките, които го правят жизнеспособна клиентска основа за ресторанта ви? Информирайте читателя за съществени аспекти като средна възраст, среден доход и навици, като цяло, на тези хора. Определете дали даден сегмент от целевия ви пазар има навик да се храни навън. Кога ядат целевите клиенти навън и какво предпочитат да правят на такива събития, какво ядат техните деца и какво правят родителите спрямо това, което правят децата. Тези въпроси ви помагат да определите целевия ви пазар и как ще отговаряте на неговите нужди.


Най-важното е да дадете какъв процент от бизнеса ви ще идва от конкретен сегмент на целевия ви пазар. Например, трябва да намерите каква част ще осигурят хората, пътуващи до и от работните си места. В бизнес-плана на ресторанта трябва също да включите и навиците на потенциални клиенти и как ресторантът би се вписал в техните графици.

Бизнес модел


Бизнес моделът по същество включва вашето „предложение за ценност“ на ресторанта. Това именно представлява Планът за създаване на печеливш бизнес от ресторанта ви. Трябва да обясните какво предлага ресторантът ви на пазара и неговите финансови прогнози да показват доказателство за доходност. Повечето от Вашите решения и финанси за ресторанта ви ще бъдат основани на избора от менюто.


Първо и преди всичко, трябва да изтъкнете с какво ресторантът ви е ценен, какво от това, което предлагате, е различно от това, което предлагат другите. Това би следвало да бъде „предложението за ценност“ на ресторанта ви, като например: достъпност, обслужване или атмосферата. Бизнес-моделът трябва да заявява ярко уникалното ви „предложение за ценност“.


Въпреки това, ударението е върху „Менюто“, главно върху избора и ценообразуването в менюто. Всички очаквани приходи и доходност се въртят около „Менюто“.

Нека да поговорим за разходите.


Прогноза за разходите; трябва да предоставите прогноза за приходите и разходите. Помнете, че има известни разходи, които ще понесете за бизнеса си. От деня, когато отворите врати на ресторанта ви, наред с другото, ще похарчите за снабдяване с продукти, прибори, и служители. И така, трябва да обясните какъв е вашият източник на финанси, ще се сдобиете ли с външно финансиране? Трябва също да дадете и анализ на текущите разходи и маржовете на печалбата, за да сте сигурни, че ресторантьорският ви бизнес поддържа своята доходност.


Ще трябва да кажете на читателя ви за прогнозирания ръст на населението за локацията на ресторанта ви, за да се убеди, че ще продължавате да имате доходоносност. Вашата рентабилност трябва да се състои от бъдещото потенциално разширяване на клиентската база на ресторанта.


В рамките на бизнес модела, изложете пазарна стратегия, и как ресторант ще се саморекламира. Трябва да посочите други генериращи приходи дейности за ресторанта ви. Ако имате желание да се разширите към кетъринг услуги, ще трябва да го заявите в тази част на бизнес плана за ресторанта ви.

Екип


В този Раздел трябва да говорите за Съвета на директорите, Консултативния съвет и Ръководството на ресторанта. Може да искате да се занимавате с голям ресторант, който включва Съвет на директорите или Консултативен съвет. Съветът на директорите се състои от хора, които насочват Главния изпълнителен директор, трябва да опишете кои са Членовете на Съвета на директорите и техния принос за ресторанта. Винаги е добре да се обърнете към хора, на които можете да се доверите, за Съвета на директорите, посочи дела от компанията, който бихте предложили на всеки от тях. Трябва да отчетете практическия принос, който всеки от тях ще носи на бизнеса.

Екип:Кой по дяволите е Консултативният съвет?

Консултативният съвет помага на всеки, който има много малко опит в бизнеса. Консултативният съвет би следвало да се състои от бизнес експерти в ресторантьорството, за предпочитане такива, които са работили за други марки ресторанти. Да имате Консултативен съвет, състоящ се от експерти, уверява един потенциален инвеститор, че би си струвало да инвестира в ресторантьорския бизнес.


Трябва да опишете състава на Съвета на директорите (трябва да бъде нечетен брой), както и на Консултативния съвет, какъв ще бъде техният принос към бизнеса. Ще трябва да опишете правата на глас на всеки един от тях. Разбира се, трябва често да планирате срещи, а би било жизненоважно, да давате такава информация на потенциален инвеститор чрез бизнес-план за ресторанта ви.

Ръководството.


Кои са „бегачите“ на пълно работно време в бизнес начинанието ви в ресторантьорството? Трябва да определите кой точно ще ръководи ресторантския ви бизнес. Трябва да кажете на читателя си за квалификацията и опита, с които всеки член на ръководството ви допринася за бизнеса ви. Кои ще работят в конкретни дни от седмицата и защо ще разчитате на тях? Посочете дали първоначално ще имате някакви работници на непълно работно време после да преминат като работници на пълно работно време, когато се разработи ресторантът.

Конкуренция


Да започнеш някакъв бизнес не е лесна работа, понеже, като собственик на ресторант, трябва да определите конкуренцията и да кажете на читателя защо Вие ще спечелите.

Има ли около вас някой с подобен ресторант?


В този Раздел на Бизнес-плана на ресторанта, трябва да определите поне два ресторанта, в които има почти същото като вашето меню. Трябва да дадете кратка история за такъв ресторант на читателя си. Трябва също и да дадете местонахождението им, менюто им и поглед върху пазара им. Трябва да сте проучвали тези конкуренти достатъчно дълго, за да определите кога са отворени. В кой ден от седмицата са затворени и по каква причина? Още една нужна информация, която трябва да намерите, е как конкуренцията ви реагира на появяващи се проблеми. Как тези конкуренти се справят с допълнителни клиенти в натоварен ден?


Трябва да дадете информация за какво точно прави ресторанта ви рентабилен, измежду подобна конкуренция. Определете поне едно „предложение за ценност“, с което се отличавате.


Местоположението ви ли или някаква тайна рецепта? Разкажете тази информация на читателя ви. Същината на провеждането на проучване на конкуренцията е да се определят някакви техни слабости, с които ресторантът ви ще се справи с лекота. Какво е това, което те не правят, което ако вие изберете да правите, ще ви даде надмощие?

Финансиране


Като собственик на ресторант, трябва да предоставите информация за това колко пари имате и откъде да получите източник на допълнителни пари.


Ще трябва да се справяте с разходи, като се започне още с лицензите за храна и алкохол. Длъжни сте също и да плащате наем. Оцеляването на ресторантьорския ви бизнес зависи от това как управлявате финансите си, защото някои от разходите са неочаквани.


За повечето инвеститори от най-голям интерес може да бъде „Финансовият план“ на ресторанта ви. Трябва да определите начините, по които ресторантът ви генерира приходи. Трябва да дадете някакви прогнози за финансите ви и посочeте причини, за да помогнете на хората да се доверят на прогнозите ви. Колко средства сте набрали досега? Има някакви източници, които трябва да вземете предвид, включително и предоставящи капитал за ресторантьорство. Повечето време ще изисквате от инвеститора да инжектира някакви пари. Трябва да определите точната сума пари за стартиране или провеждане на ресторантьорския ви бизнес.

За какво ще отидат парите?


Трябва прецизно да определите за какво ще използвате тези средства в рамките на ресторанта ви. Винаги ще бъде от полза за всеки инвеститор кратко обобщение на финансовите ви прогнози. Придружете тези прогнози с възможни предположения, от които сте се водили за тях.

Действия


В този Раздел е необходимо да разкажете относно „Плана за действие“. Трябва да дадете в детайли оперативните процеси, които винаги ще се извършват в ресторанта ви всеки ден. Какви очаквате да са дейностите, ден за ден, които се случват в ресторанта ви?


В следващите няколко дни след откриване на бизнеса ви, е разумно да се харчат паричните потоци за най-същественото. В началото оперативните разходи трябва да се поддържат ниски и с разширяването на ресторанта само да се увеличават. В началото също ще трябва да се справяте и с някои нужни лицензи, които са предмет на последваща проверка от властите, в зависимост от правилата и законите на държавите. Освен назначаване на персонал, трябва ли да обезпечите този търговски обект с технологии?


Трябва да капитализирате ресурсите, които се намират на разположение на ресторанта. За да се убедите, че ресторантът постига високи печалби, се изисква ежедневните дейности на ресторанта да се насочват в посока към цялостна доходност. Как преговаря ръководството за „по-приятелски“ цени от доставчиците? Ръководството трябва да намира начини за по-ниски оперативни разходи и използване на всеки ресурс, който е на разположение в ресторанта, за да жъне приходи. Би било разумно да се поставят някои ключови постижения, които са заложени за постигане от ресторанта след конкретен период.

Мащаб


Като малък ресторант винаги е добре да се очаква растеж. Вие имате желание да разширите ресторантьорския си бизнес като вмъкнете в менюто повече артикули. Какви са плановете ви за разширяване? Ще се разклонявате ли и ще извършвате ли някакви допълнителни генериращи приходи дейности, използвайки тази търговска марка? В този Раздел при очертаване на бизнес-плана, трябва да посочите как планирате да достигате до повече клиенти. Трябва да изброите всичките си планове и да очаквате възможности за нарастване на бизнеса ви.


Как мащабно се разгръща идеята за ресторанта ви? Подходящо е да се включи времеви график за това кога очаквате ресторантът ви да достигне дадено ниво. След колко време ще въведете някакви допълнителни услуги, свързани с ресторанта ви, като например външен кетъринг?


Трябва ярко да опишете генериращите приходи дейности, в които да се включите с търговската марка на ресторанта. Трябва също да обясните и как планирате да постигнете освен това и тези планове. Опишете как конкретните планове за растеж се вписват в първоначалните ви идеи, и какви възможности очаквате, които отговарят на вашия „План за разширяване“. Може би сте открили някаква нова институция около местоположението ви, която се предвижда да бъде открита и ще наемат повече хора, които да посещават ресторанта ви. Кажете също и за това на потенциалния инвеститор.


Инвеститорът също така ще иска да идентифицира някои опции за разширяване на инвестициите си. Ако аз съм инвеститор, четящ бизнес плана ви за ресторант, сте длъжни да ми кажете как мога да излязa от този бизнес. Опишете възможните варианти един инвеститор стратегически да се измъкне. Този сегмент изисква собственикът на ресторанта да убеди инвеститора за това, че има избор, независимо дали бизнес начинанието в ресторантьорството процъфтява или не. Един инвеститор има желание също и да определи някакви опции за разширяване на инвестицията си. Ами ако инвеститорът иска да увеличи инвестицията си в ресторанта? Имате ли планове да отговорите на такива интереси? Ще трябва да информирате потенциалния инвеститор за тях, частта която те биха играли в „Плана за растеж“ на ресторанта.

Развитие


От решаващо значение е читателят, и дори самите вие, да има идея за оценяването на ресторанта. Кажете на читателя си за ресторантьорския си бизнес, какво е състоянието в момента. Най-вероятно, няма да започвате изцяло от нулата. Опишете текущия състав на ресторанта ви. Един инвеститор ще трябва да знае какво сте били в състояние да направите самостоятелно, преди да потърсите инвестиция от него. В тази част на малкия ви бизнес-план за ресторант би било жизненоважно, ако информирате потенциален инвеститор


Трябва да определите бизнес концепцията за ресторанта, определеният пазар, който обслужва ресторантът ви. Какво е ключовото ви меню и по възможност колко допринася това меню към бизнеса. Можете да повторите отново най-популярното меню в ресторанта.

На кого се доверявате с инвестицията си?

Длъжни сте да говорите също и за настоящия екип, който сте определили.


Подсилете факта, че бизнес начинанието ви в ресторантьорството е достойно начинание. Ще очаквате също така и растеж, който идва с възможностите, които заобикалят бизнеса ви. Каква стойност добавяте на пазара?


Трябва да посочите отново вашето „предложение за ценност“. Налице е нуждата от определяне и оценяване на конкурентите ви и да помогнете на читателя да ви отличи от тях. Като имате оценка за конкуренцията и тяхните пропуски, и какви иновации биха ви изтреляли на главна позиция, дава предимство при вдъхновяването на инвеститора да инвестира в идеята ви! Трябва да изразявате увереност в бизнеса ви като достойно начинание. В този Раздел на бизнес-плана за ресторант, най-важното е да опитате да дадете текуща оценка на компанията ви. Ще имате желание читателят ви да бъде запален инвеститор, който ще определи колко достойно начинание е инвестирането в бизнеса ви.


Какъв е пазарът ви? Като потвърждавате ясно на потенциалния инвеститор, че имате определен пазар, ще увеличите шансовете да си обезпечите инвестиции от негова страна.

С колко сами сте допринесли?


Но преди това, трябва да посочите с колко стартов капитал вече сте допринесли за бизнеса си. Посочвайки с колко капитал сте допринесли за бизнеса си, показвате на инвеститора колко увереност имате в бизнес начинанието в ресторантьорството. Когато ярко сте посочили местоположението, стартовия капитал и продукта, който предлага ресторантът ви, ще трябва отново да уверите инвеститора, че имате опитен екип, на когото сте се доверили с инвестицията си.

За да обобщим…


Добрият бизнес-план може да бъде разликата между успешното бизнес начинание в ресторантьорството и провала. Бизнес-планът на ресторанта не само помага на собственика на ресторанта ясно да разбере всички проблеми, които го заобикалят, но също и да увеличи шансовете да получи инвестиция. Най-важното е да дадете цялата полезна информация за бизнеса с ресторанта. След като определите една възможност, кажете на читателя защо мислите, че такава възможност е жизнеспособна и за капацитета ви да се занимавате с ресторант. Трябва да дадете, както привлекателна, така и все пак нужна информация,за да придобие инвеститорът увереност при правенето на инвестиция, нужна, за да направи ресторанта ви успешен бизнес.

За да регистрирате вашият ресторант с най-добрата система за поръчка на храна просто кликнете тук: https://dayummy.com/bg/store/merchantsignupselection/